GUIA DE PRODUCTES I SERVEIS

Glossari

L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) és una metodologia internacional estandaritzada (mitjançant la ISO 14040) que ajuda a quantificar la càrrega ambiental associada a bens i serveis (productes), els beneficis ambientals, compensacions i les àrees de millora, tenint en compte tot el cicle de vida del producte.

Font: Comissió Europea

 
Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, núm. 16-18, 08040 Barcelona
Realització: Direcció de Serveis Ambientals-AMB